Marc van der Sterren

Eerlijk helder boek over Heineken in Afrika

Heineken is groot in Afrika. In plaats van aan de ontwikkeling van de Afrikaanse economie werkt het vooral aan de eigen ontwikkeling. Kostte wat het kost. En aan het doorsluizen van geld naar het Europese moederbedrijf. Heineken in Afrika is een doorwrocht en toch zeer leesbaar boek over moderne piraterij.

Malta redt Afrika niet, Afrika redt zichzelf

Er hoeven geen vluchtelingen meer naar Europa af te reizen, want in Malta is een akkoord bereikt. Er is 1,87 miljard uitgetrokken, daarmee wordt Afrika gered. Maar Afrika is niet te redden. Afrika gaat zichzelf redden. De vluchtelingenstroom uit Afrika is het begin van een Afrikaanse Lente.