Marc van der Sterren

Nederland verkoopt alle landbouwkennis – Rabobank-directeur vertelt hoe we daarmee juist een toppositie behouden

De groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart hangen als een zwaard van Damocles boven onze planeet. In 2050 zal de wereldbevolking zijn gegroeid van 7 naar 9 miljard inwoners. Het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt tegen die tijd ook een stuk hoger. Om tegemoet te komen aan de vraag naar voedsel van gezondere en welvarender mensen, moet de wereldwijde voedselproductie met minstens 60 procent groeien, heeft de Rabobank berekend. Voor de bank die wereldwijd leidend is in food en agri is dat geen reden om in de stress te schieten. Integendeel. De Rabobank ziet juist volop kansen. In zowel de biologische als de gangbare landbouw. Niet alleen aan de primaire kant, maar in heel de keten. Nergens is dit zo sterk als in Nederland. Ruud Huirne, directeur Food & Agri, noemt Nederland de kraamkamer van de wereldwijde landbouwinnovaties. ‘We kennen in Nederland traditioneel korte lijnen tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.’

Ruud Huirne heeft niet één toekomstvisie. Wat betreft kansen voor de Nederlandse food- en agrisector houdt hij er maar liefst drie vergezichten op na. Want kansen liggen er als het gaat om efficiëntie, een effectievere keten en bij de doelen van het voedsel.