Marc van der Sterren

De veiligheid van je voedsel begint bij het dier

Veevoer is een integraal onderdeel van de voedselketen, stelt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De veiligheid van diervoeders is een gezamenlijk belang van de hele voedselketen en dus een gedeelde verantwoordelijkheid.

Wereldwijd zal de consumptie van dierlijke producten tegen 2050 met 70% zijn gestegen. Niet alleen vanwege de snel groeiende bevolking, maar ook door de toenemende verstedelijking en een groeiend gemiddeld inkomen. De uitdaging is volgens de FAO niet alleen om aan de groeiende vraag naar dierlijk voedsel en dus ook veevoer te voldoen, maar vooral om de veiligheid te waarborgen.