Marc van der Sterren

Ethiopië kijkt weg van massale hongersnood

In Ethiopië hebben 8,2 miljoen mensen acute voedselhulp nodig. Tegen 2016 zullen dat er 15 miljoen zijn, als er niet snel iets verandert. Kijken we naar de hele Hoorn van Afrika, dan beloopt het aantal hongerigen de 22 miljoen.

De Ethiopische overheid zelf heeft 168 miljoen euro beschikbaar gesteld om de ergste nood te lenigen. Van de VN komt 15,6 miljoen euro, waarmee 1,37 miljoen Ethiopiërs van voedsel kunnen worden voorzien. Van andere internationale donors komt nog eens 110 miljoen.